Een afspraak maken

Maak een afspraak met uw dokter of raadpleeg de groepsagenda.

Maak een afspraak

Medewerkers

Bekijk ons team van dokters, paramedici en medewerkers.

Alle medewerkers

Contact

Nevenplein 30
3950 Kaulille

011 / 80 60 12

Welkom in onze groepspraktijk

In onze groepspraktijk werken wij met een team van 4 artsen en een praktijkassistente. Daarnaast kan u terecht bij onze diëtiste, logopediste, kinder- en jeugdpschychologe en psycholoog voor volwassenen.

Nuttige informatie over de werking van de praktijk vindt u op deze website. Neem gerust verder een kijkje.

img

Praktijkinfo

Voorschriften en attesten

Voorschriften, attesten e.d. worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging, tenzij anders afgesproken met uw arts. Het Riziv laat niet toe dat er telefonisch voorschriften of attesten zonder raadpleging worden verstrekt. Kijk daarom steeds goed na vóór u op raadpleding komt, hoeveel voorschriften u nodig heeft.

Vraag nooit een attest dat niet strookt met de waarheid. Valse attesten worden steeds geweigerd. Uw arts kan zwaar gestraft worden voor valsheid in geschrifte.

Telefoon

De praktijk is telefonisch bereikbaar op 011/80 60 12 van 8u-12u en van 15u-19u. Tussen 12u en 15u kan u voor spoedgevallen worden doorgeschakeld met de arts door op 1 te drukken.

Om de patiënten in de consultatie zo correct mogelijk te kunenn helpen, vragen wij u om zo weinig mogelijk telefonisch te storen. Voor medische vragen dient u op raadpleding te komen; telefonisch kan een arts geen diagnose stellen. Voor een resultaat van een onderzoek kan de secretaresse u wel doorverbinden.

Bloednames

Voor geplande bloednames kan u terecht op een apart spreekuur op dinsdag en donderdag van 8u tot 9u. Afspraken hiervoor kunnen enkel gemaakt worden via het secretariaat (niet online).

Voor het bespreken van de resultaten, dient u steeds op raadpleging te komen, tenzij anders afgesproken met uw arts.

Huisbezoek

Huisbezoeken worden in principe voorbehouden voor personen die onmogelijk naar de praktijk kunnen komen.

Gelieve de aanvraag voor een huisbezoek steeds telefonisch te doen vóór 10u. Wanneer u een dringend huisbezoek aanvraagt voor de dag zelf, kan enkel de dan beschikbare arts bij u langskomen. Geplande huisbezoeken kunnen uiteraard met de arts van uw keuze.

img
img

Wachtdienst

Indien acuut levensbedreigend, bel steeds 112.

De wachtdienst is steeds te bereiken op 011/60 40 60.

In de week is er wachtdienst van 19u tot 8u.

In het weekend is er wachtdienst van vrijdagavond 19u tot maandagochtend 8u. Op feest- en brugdagen is er wachtdienst van de avond vóór de feestdag 19u tot de ochtend na de feestdag 8u.